YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trung bình cộng của dãy các số lẻ từ 111 đến 2015 là:

  • A. 1063 
  • B. 1064 
  • C. 1065
  • D. 1066

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dãy dãy số lẻ từ 111 đến 2015 là dãy số cách đều, hai số liền nhau hơn hoặc kém nhau 2 đơn vị:

  111;113;115;117;...;2011;2013;2015

  Trung bình cộng của dãy số lẻ từ 111 đến 2015 là:

  (111+2015):2=1063

  Chọn A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374518

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON