YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một hình bình hành có độ dài đáy 23cm và chiều cao 14cm. Diện tích hình bình hành đó là: 

  • A. 161cm2    
  • B. 188cm
  • C. 302m2   
  • D. 322m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   Diện tích hình bình hành đó là:

  23 × 14 = 322 (cm2)

  Đáp số: 322cm2.

  Chọn D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374540

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON