YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hình bình hành là hình:

  • A. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. 
  • B. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau. 
  • C. Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau. 
  • D. Có bốn cạnh bằng nhau. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

  Chọn A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374538

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON