YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Với hai cuộn dây có số vòng dây khác nhau ở máy biến thế thì 

  • A. Cuộn dây ít vòng hơn là cuộn sơ cấp. 
  • B. Cuộn dây ít vòng hơn là cuộn thứ cấp.
  • C. Cả hai cuộn đều là cuộn sơ cấp. 
  • D.  Cuộn dây nào cũng có thể là cuộn thứ cấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Cả hai cuộn đều có thể là cuộn sơ cấp hoặc thứ cấp. Dòng điện được đưa vào cuộn nào thì cuộn đó là cuộn sơ cấp, cuộn còn lại là cuộn thứ cấp.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124800

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON