YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một người định cuốn một biến thế từ hiệu điên thế U1 = 110V lên 220V, với số vòng các cuộn ứng với 1,2 vòng/Vôn. Người đó cuốn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại cuốn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Do đó, khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 110V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp đo được U2 = 264V. Số vòng dây bị cuốn ngược là bao nhiêu? 

  • A. 10
  • B. 11
  • C. 12
  • D. 13

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo dự định thì số vòng dây ở hai đầu cuộn sơ cấp là:

  110.1,2 = 132 (vòng)

  Theo dự định thì số vòng dây ở hai đầu cuộn sơ cấp là:

  220.1,2 = 264 (vòng)

  Gọi n là số vòng dây bị cuốn ngược.

  Ta thấy, cứ n vòng cuốn sai thì cần n vòng triệt tiêu.

  Vậy thì số vòng hoạt động đúng là N−2n.

  => Số vòng dây hoạt động ở cuộn sơ cấp là 132 -2n

  Khi đó ta có:

  \(\begin{array}{l} \frac{{132 - 2n}}{{264}} = \frac{{110}}{{264}}\\ \Rightarrow 2n = 22\\ \Rightarrow n = 11 \end{array}\)

  Vậy có 11 vòng dây ở cuộn sơ cấp bị cuốn ngược chiều.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124801

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON