YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Việc làm thể hiện đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh là:

  • A. Đã là bạn thân thiết thì cần phải bao che cho nhau.
  • B. Có bạn tốt sẽ giúp mình khắc phục khó khăn.
  • C. Dành nhiều thời gian để hội hè với bạn là điều cần thiết.
  • D. Vì lợi ích có thế khai thác được ở bạn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19943

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON