YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hoạt động chính trị - xã hội là những hoạt động nhằm:

  • A. Để cá nhân tự bộc lộ, rèn luyện và đóng góp trí tuệ.
  • B. Rèn luyện năng lực, thái độ, tình cảm.
  • C. Bảo vệ Nhà nước, chế độ chính trị, trật tự an ninh, đoàn thể, nhân đạo.
  • D. Nhằm tổ chức quản lí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19940

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON