YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hành vi thể hiện tính tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội là:

  • A. Luôn luôn phải nhắc nhở.
  • B. Nhờ người khác tham gia để được nghỉ.
  • C. Luôn luôn tham gia một cách tự giác.
  • D. Tham gia vì thầy cô yêu cầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19936

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON