YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hành vi thể hiện sự tôn trọng người khác là:

  • A. Coi thường bạn học kém hơn mình
  • B. Biết cách phê bình bạn để bạn hiểu
  • C. Đồng tình, ủng hộ với việc làm sai của bạn.
  • D. Chỉ trích, miệt thị khi bạn có khuyết điểm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19939

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON