AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc làm nào dưới đây đảm bảo an toàn đối với học sinh khi sử dụng điện ?

  • A. Phơi quần áo lên dây điện
  • B. Làm thí nghiệm với dây dẫn có vỏ bọc cách điện
  • C. Tự mình sửa chữa mạng điện gia đình
  • D. Chơi thả diều gần đường dây tải điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để đảm bảo an toàn, các em học sinh nên làm thí nghiệm với dây dẫn có vỏ bọc cách điện

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>