YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sử dụng loại đèn nào dưới đây sẽ tiêu thụ điện năng nhiều nhất? 

  • A. Đèn compac.
  • B.  Đèn dây tóc nóng sáng.
  • C. Đèn LED (Điốt phát quang)
  • D. Đèn ống (đèn huỳnh quang)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sử dụng đèn dây tóc nóng sáng sẽ tiêu thụ điện năng nhiều nhất 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA