AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cường độ dòng điện trên 70mA qua cơ thể người sẽ gây ra: 

  • A. Co giật các cơ
  • B. Làm tổn thương tim
  • C. Làm tim ngừng đập
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cường độ dòng điện trên 70mA qua cơ thể người sẽ làm tim ngừng đập

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>