YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vào các tháng mùa mưa trong năm, số lượng muỗi tăng nhiều. Đây là dạng biến động số lượng:

  • A. Theo chu kỳ ngày đêm
  • B. Theo chu kỳ nhiều năm
  • C. Theo chu kỳ mùa
  • D. Không theo chu kỳ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40690

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON