AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vào các tháng mùa mưa trong năm, số lượng muỗi tăng nhiều. Đây là dạng biến động số lượng:

  • A. Theo chu kỳ ngày đêm
  • B. Theo chu kỳ nhiều năm
  • C. Theo chu kỳ mùa
  • D. Không theo chu kỳ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>