YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một quần thể hươu có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:

  - Nhóm tuổi trước sinh sản: 25 con / ha

  - Nhóm tuổi sinh sản: 45 con / ha

  - Nhóm tuổi sau sinh sản: 15 con / ha

  Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?

  • A. Dạng phát triển.
  • B. Dạng giảm sút.
  • C. Vừa ở dạng ổn định vừa ở dạng phát triển.
  • D. Dạng ổn định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40689

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF