RANDOM
 • Câu hỏi:

  Tập hợp cá thể nào dưới đây là quần thể sinh vật?

  • A. Tập hợp các cá thể giun đất, giun tròn, côn trùng, chuột chũi đang sống trên một cánh đồng.
  • B. Tập hợp các cây có hoa cùng mọc trong một cánh rừng.
  • C. Tập hợp các cây ngô (bắp) trên một cánh đồng.
  • D. Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi đang sống chung trong một ao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA