ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Văn học Việt Nam đổi mời toàn diện, sâu sắc và mạnh mẽ nhất bắt đầu từ khoảng thời gian nào?

  • A. Từ năm 1986 đên năm 1991.
  • B. Từ năm 1986 trở đi.
  • C. Từ năm 1975 đến năm 1986.
  • D. Từ năm 1945 đến năm 1975.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 132

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1