YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm cơ bản của nền văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975?

  • A. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước.
  • B. Nền văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa.
  • C. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.
  • D. Nền văn học hướng về đại chúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA