YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chủ đề chính của chặng đường văn học Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975 là gì?

  • A. Ngợi ca những thay đổi của đất nước, con người trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, phản ánh tình cảm sâu nặng với miền nam trong nỗi đau chia cắt.
  • B. Phản ánh không khí hồ hởi, vui sướng của nhân dân ta khi đất nước giành được độc lập.
  • C. Đề cao tinh thần yêu nước, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
  • D. Hướng tới đại chúng, tập trung khám phá phản ánh sức mạnh và những phẩm chất tốt đẹp của quân chúng nhân dân, niềm tin vào tương lai tất thắng của cuộc kháng chiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 129

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF