AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phất triển tiến bộ của nhân loại

  • A.

   Pháp luật là phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia

  • B.

   Pháp luật là cơ sở để xây dựng và phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

  • C.

   Pháp luật là cơ sở để bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới

  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>