AMBIENT
 • Choose the best sentence that has the same meaning as the root.

  Câu hỏi:

  Unless we protect the environment, our life will be badly affected.

   

  • A. If we protect the environment, our life will be badly affected.
  • B. If we don’t protect the environment, our life will be badly affected.
  • C. If we don’t protect the environment, our life won’t be badly affected. 
  • D. If our life is badly affected, we will protect the environment.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA