YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the phrases or sentences that best complete the sentences.

  Câu hỏi:

  If you could take a trip to the moon,_______?

   

   

  • A. what will you do
  • B. what would you do
  • C. what are you going to do
  • D. what can you do

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5259

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF