YOMEDIA
NONE
 • Choose the phrases or sentences that best complete the sentences.

  Câu hỏi:

  If you could take a trip to the moon,_______?

   

   

  • A. what will you do
  • B. what would you do
  • C. what are you going to do
  • D. what can you do

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5259

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON