AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I like living in a house ______.

  • A. , big and bright
  • B. , which is big and bright
  • C. where is big and bright
  • D. that is big and bright

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>