AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây không có công cơ học?

  • A. Người học sinh đang cố sức đẩy hòn đá nhưng không đẩy nổi.
  • B. Người công nhân đang dùng ròng rọc kéo một vật lên cao.
  • C. Người công nhân đang đẩy xe gòong làm xe chuyển động.
  • D. Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta biết: Công cơ học xuất hiện khi có lực tác dụng và làm vật chuyển dời   

  mà ở trường hợp A hòn đá không chuyển dời nên không có công cơ học

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>