AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đầu máy xe lửa kéo các toa xe bằng lực F = 7500N. Công của lực kéo là bao nhiêu khi các toa xe chuyển động được quãng đường s = 8km.

  • A. A = 60000kJ.
  • B. A = 6000kJ.
  • C. Một kết quả khác
  • D. A = 600kJ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đổi 8km= 8000m

  Công của lực kéo là:

  A= F.s= 7500x8000=6x107J=60000kJ

  Nên chọn A 60000kJ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA