ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của công cơ học?

  • A. N.m.
  • B. N.m2.
  • C. N/m.
  • D. N/m2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Đơn vị của công cơ học A=F.s

  mà F có đơn vị là N

  s đơn vị là m

  Nên A có đơn vị là N.m

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE