AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của trọng lực là: 

  • A.  1J         
  • B. 0J        
  • C. 2J     
  • D. 0,5J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn B

  Vì trọng lực có phương vuông góc với phương nằm ngang

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>