AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đầu tàu kéo một đoàn tàu chuyển động từ ga A tới ga B trong 15 phút với vận tốc 30km/h. Tại ga B đoàn tàu được mắc thêm toa và do đó chuyển động đều từ ga B đến C với vận tốc nhỏ hơn trước 10km/h. Thời gian đi từ ga B đến ga C là 30 phút. Tính công của đầu tàu đã sinh ra biết rằng lực kéo của đầu tàu không đổi là 40 000N.

  • A. 600 000 000J
  • B. 700 000 000J
  • C. 800 000 000J
  • D. 900 000 000J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có

  S1 = v1.t1 = 30.1/4 = 7,5km

  S2 = v2.t2 = 20.1/2 = 10km

  S = S1 + S2 = 17,5km = 17 500m

  A = F.S = 40 000.17 500 = 700 000 000J

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>