YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là đúng? 

  • A. Jun là công của một lực làm vật chuyển dịch được 1m
  • B. Jun là công của lực làm dịch chuyển một vật có khối lượng là 1 kg một đoạn đường 1 m
  • C. Jun là công của lực 1 N làm dịch chuyển một vật một đoạn 1 m
  • D. Jun là công của lực 1 N làm dịch chuyển vật một đoạn 1 m theo phương của lực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Jun là công của lực 1 N làm dịch chuyển vật một đoạn 1 m theo phương của lực

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA