AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính công của lực nâng một búa máy có khối lượng là 20 tấn lên cao 120cm

  • A. 120000J
  • B.  250000J
  • C.  200000J
  • D.  240000J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công của lực nâng một búa máy là:

  A = p.h = 10m.h = 10. 20 000. 1,20 = 240 000J

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>