AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng có khối lượng 2500kg lên độ cao 12m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này. 

  • A. 300kJ
  • B. 250kJ
  • C. 2,08kJ
  • D. 300J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thùng hàng có khối lượng là 2500kg nghĩa là nó có trọng lượng p = 25000N.

  Công thực hiện khi nâng thùng hàng lên độ cao 12m là:

  A = F.s= 25000N.12m = 300000J = 300kJ

  Chọn A 300kJ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>