AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất đi từ A đến B trên một đoạn đường bằng phẳng nằm ngang. Đến B đố hết đất trên xe xuống rồi lại đẩy xe không đi theo đường cũ về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và lượt về. Câu trả lời nào dưới đây đúng?

  • A.  Công ở lượt đi bằng công ở lượt về vì quãng đường đi được như nhau.
  • B. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực kéo ở lượt đi lớn hơn lực kéo ở lượt về 
  • C. Công ở lượt về lớn hơn vì xe không thì đi nhanh hơn.
  • D. Công ở lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng thì đi chậm hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn câu B: Công ở lượt đi lớn hơn vì lực kéo ở lượt đi lớn hơn lực kéo ở lượt về.

  Ta biết A= F.s

  mà quãng đường trong hai trường hợp là như nhau

  mà lúc đi do xe chở đất nên cần tác dụng lực lớn hơn lúc về 

  nên công trong trường hợp đi lớn hơn lúc về

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>