ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trung du và miền núi Bắc Bộ có kiểu khí hậu 

  • A. Nhiệt đới ẩm gió mùa
    
  • B. Nhiệt đới ẩm giò mùa, mùa đông ấm 
    
  • C. Nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa đông lạnh 
    
  • D. Cận xích đạo, mùa hạ có mưa phùn 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trung du và miền núi Bắc Bộ có kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa đông lạnh.

  → Đáp án: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1