YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi?

  • A. Excel
  • B. Calculator
  • C. WinWord
  • D. Notepad

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong Windows, có thể sử dụng chương trình Calculator như một máy tính bỏ túi

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11881

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA