• Câu hỏi:

  Trên hệ điều hành Windows, để mở cửa sổ chương trình cần làm việc trên hệ điều hành Windows ta thực hiện như sau:

  • A. Kéo thả biểu tượng chương trình trên màn hình nền Desktop vào bảng chọn Start
  • B. Vào bảng chọn Start \(\rightarrow\) Run \(\rightarrow\) chỉ đường dẫn đến chương trình cần mở \(\rightarrow\) chọn Cancle
  • C. Nháy đúp chuột tại biểu tượng của chương trình trên màn hình nền Desktop
  • D. Các ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC