AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận:

  • A. Họ tên người dùng và mật khẩu
  • B. Tên máy tính và mật khẩu
  • C. Họ tên người dùng và tên máy tính
  • D. Tên và mật khẩu của người dùng (đăng kí trong tài khoản)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>