AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để chọn nhiều đối tượng trong Windows, ta:

  • A. Nhấn giữ phím Alt và nháy chuột lên các đối tượng cần chọn
  • B. Nháy chuột lên đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím Shift và nháy chuột lên đối tượng cuối cùng trong danh sách liên tục
  • C. Nháy chuột lên các đối tượng cần chọn
  • D. Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột để chọn nhiều đối tượng không liền kề

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>