YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp nào dưới đây sẽ không xảy ra hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? Đặt một quả cầu mang điện ở gần một 

  • A. thanh kim loại không mang điện    
  • B.  thanh kim loại mang điện dương
  • C.  thanh kim loại mang điện âm        
  • D. thanh nhựa mang điện âm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Nhiễm điện do hưởng ứng xảy ra với một vật tich điện đặt gần một vật dẫn điện.

  → nhựa không phải vật dẫn điện nên trường hợp đặt quả cầu mang điện gần thanh nhựa sẽ không xảy ra hiện tượng hưởng ứng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41070

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON