YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bốn vật kích thước nhỏ A, B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B, C, D nhiễm điện gì? 

  • A. B âm, C âm, D dương.           
  • B. B âm, C dương, D dương.
  • C. B âm, C dương, D âm.                   
  • D. B dương, C âm, D dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Vật A nhiễm điện dương mà

  A hút B nên B nhiễm điện âm.

  A đẩy C nên C nhiễm điện dương.

  C hút D nên D nhiễm điện âm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41069

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON