YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Hai quả cầu kim loại nhỏ mang các điện tích q1 và q2  đặt trong không khí cách nhau 2 cm, đẩy nhau bởi một lực F=2,7.10-4N Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chúng đẩy nhau bởi một lực F'=3,6.10-4N . Tính giá trị q1 và q2 ?

   

  • A. q_1=-6.10^-^9C  và q_2=-2.10^-^9C
  • B.  q_1=6.10^-^9C  và q_2=-2.10^-^9C
  • C. q_1=-6.10^-^9C   và q_2=2.10^-^9C
  • D. q_1=-3.10^-^9C  và  q_2=-2.10^-^9C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 

  • Trước khi tiếp xúc: 

  F_1=9.10^9.\frac{\left |q_1q_2 \right |}{r_1^2} =2,7.10^-^4N(1)

  • Sau khi tiếp xúc có:  

   F_2=9.10^9.\frac{0,5.(q_1+q_2)^2}{r_2^2}=3,6.10^-^4N (2)

  Từ (1) và (2) ⇒  q_1=6.10^-^9C và  q_2=2.10^-^9C

  hoặc  q_1=-6.10^-^9C  và  q_2=-2.10^-^9C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4641

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON