AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích q1 và q2 với |q1|=|q2| , đưa chúng lại gần thì chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi sau đó tách ra thì mỗi quả cầu sẽ mang điện tích 

  • A. q = q1.            
  • B. q = 0.             
  • C.  q = 2q1.        
  • D. q = 0,5q1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Vì hai điện tích đưa lại gần thì hút nhau nên chúng trái dấu nhau.

  Theo bài ra có độ lớn hai điện tích bằng nhau.

  ⇒ Cho hai điện tích tiếp xúc thì điện tích trên hai qủa cầu trung hòa, khi tách ra thì mỗi quả mang điện tích là q = 0.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA