YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hai quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích q1 và q2 với |q1|=|q2| , đưa chúng lại gần thì chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi sau đó tách ra thì mỗi quả cầu sẽ mang điện tích 

  • A. q = q1.            
  • B. q = 0.             
  • C.  q = 2q1.        
  • D. q = 0,5q1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Vì hai điện tích đưa lại gần thì hút nhau nên chúng trái dấu nhau.

  Theo bài ra có độ lớn hai điện tích bằng nhau.

  ⇒ Cho hai điện tích tiếp xúc thì điện tích trên hai qủa cầu trung hòa, khi tách ra thì mỗi quả mang điện tích là q = 0.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41073

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF