YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai 

  • A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.
  • B. Trong vật cách điện có rất ít điện tích tự do.
  • C. Xét về toàn bộ, một vật trung hòa điện sau đó được nhiễm điện do hưởng ứng thì vẫn là một vật trung hòa điện.
  • D. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hòa điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Một vật nhiễm điện do tiếp xúc thì đã có sự di chuyển điện tích giữa các vật.

  ð xét về toàn bộ một vật nhiễm điện do tiếp xúc vật sẽ không trung hòa về điện.

  Vật nhiễm điện do hưởng ứng thì chỉ có sự sắp xếp lại vị trí các điện tích trong vật mà không có sự di chuyển điện tích ra ngoài vật nên về tổng thể thì vật vẫn là một vật trung hòa điện.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41071

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON