YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong tổng số loài thực vật hiện biết, thực vật Hạt kín chiếm tỉ lệ khoảng bao nhiêu? 

  • A. 1/4 
  • B.  4/7
  • C. 2/5 
  • D. 3/8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thực vật hạt kín có khoảng 300.000 loài (chiếm 4/7 tổng số loài thực vật hiện biết).

  ⇒ Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 133999

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON