YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính chất đặc trưng nhất của các cây hạt kín là:

  • A. Sinh sản bằng hạt
  • B. Có mạch dẫn
  • C. Có rễ, thân, lá
  • D. Có hoa, quả, hạt nằm trong quả

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có hoa, quả, hạt nằm trong quả là các đặc điểm đặc trưng của các cây hạt kín.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9772

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON