YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính chất đặc trưng nhất của các cây hạt kín là:

  • A. Sinh sản bằng hạt
  • B. Có mạch dẫn
  • C. Có rễ, thân, lá
  • D. Có hoa, quả, hạt nằm trong quả

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có hoa, quả, hạt nằm trong quả là các đặc điểm đặc trưng của các cây hạt kín.

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9772

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON