YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Đặc điểm nào dưới đây không có ở thực vật Hạt kín? 

  • A. Có rễ thật sự
  • B. Có hoa và quả
  • C. Sinh sản bằng bào tử 
  • D. Thân có mạch dẫn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Hạt kín là nhóm thực vật có hoa.
  • Có thân, là, rễ thật sự.
  • Trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.
  • Có hoa, quả.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 133995

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON