YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật Hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác? 

  • A. Sinh sản bằng hạt
  • B. Có hoa và quả
  • C. Thân có mạch dẫn 
  • D. Sống chủ yếu ở cạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chỉ có thực vật hạt kín có hoa và quả. Hạt nằm trong quả.

  Là nhóm thực vật tiến hoá hơn cả.

  ⇒ Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134001

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON