YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi nói về thực vật Hạt kín, điều nào sau đây là đúng? 

  • A. Tất cả các phương án đưa ra
  • B. Hình thái đa dạng
  • C. Phân bố rộng 
  • D. Chức năng sống hoàn thiện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hạt kín có loại thực vật tiến hoá hơn cả: môi trường sống đa dạng, phân bố rộng, hình thái đa dạng, hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

  Và có chức năng sống hoàn thiện, hạt nằm trong quả, được bảo vệ tốt hơn.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134000

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON