YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào? 

  • A. Tất cả các phương án đưa ra
  • B. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng nuôi hạt khi chúng nảy mầm
  • C. Giúp các chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt không bị thất thoát ra ngoài 
  • D. Giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Với thực vật hạt kín, hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu) giúp hạt được bảo về tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống.

  ⇒ Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134002

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON