YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quốc gia nào ở Trung và Nam Mĩ đã tiến hành thành công cuộc cải cách ruộng đất

  • A. Vê-nê-xu-ê-la
  • B. Ac-hen-ti-na
  • C. Bra-xin
  • D. Cu-ba

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22360

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON