YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quốc gia nào ở Trung và Nam Mĩ đã tiến hành thành công cuộc cải cách ruộng đất

  • A. Vê-nê-xu-ê-la
  • B. Ac-hen-ti-na
  • C. Bra-xin
  • D. Cu-ba

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 22360

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON