RANDOM
 • Câu hỏi:

  Trong tin học, thư mục là một:

  • A. Tệp đặc biệt không có phần mở rộng
  • B. Tập hợp các tệp và thư mục con
  • C. Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp (tập tin)
  • D. Mục lục để tra cứu thông tin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA