AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là  hợp lệ?

  • A. Bia giao an.doc
  • B. onthi?nghiep.doc
  • C. bai8:\pas
  • D. bangdiem*xls

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>